Delek2GoPortable GasStation

תחנת דלק ניידת

תחנת תדלוק ניידת על גלגלים.

בעלת מיכל דלק גדול בנפח 53 ליטר.

כוללת משאבת דלק ידנית בעלת קצב העברה גבוה.

מיועדת לתדלוק ציוד מסחרי, תעשייתי וחקלאי.

המשך....

פיתוח ואירוח האתר ע"י - Best Web Solutions